BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4986, email: pcdzwo1@wp.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 21-12-2017:

1. Regulamin Zamówień

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 2aOGŁOSZENIA:


I. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert na chemiczne płukanie kotłów.

Szczegóły zaproszenia


II. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert zakup używanego samochodu dostawczego typu wywrotka.

Szczegóły zaproszenia

Zapytanie i formularz ofertowy (format word)


III. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert na Wykonanie oceny stanu technicznego 4 kominów.

Szczegóły zaproszenia


IV. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert na OPRACOWANIE TARYFY DLA CIEPŁA.

Szczegóły zaproszenia


V. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert . Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania przesyłamy w załącznikach . Zapraszamy do składania ofert do dnia 06.10.2017 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania.

Ponadto informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ stanowi ono na mocy art. 132 Ustawy PZP Zamówienie Sektorowe i nie podlega tej ustawie na mocy art. 133 ust. 1, wobec czego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie opublikowanym na stronie przedsiębiorstwa www.pcdzialdowo.com.pl

Ponadto informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Marii Zientary Malewskiej 1b. Dane osobowe będš przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania majšcego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz w celu zawarcia i wykonania umowy i nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu majšcym na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz do zawarcia i wykonania umowy.

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły

2a.Załącznik nr 1 - druk oferty (format WORD)

2b.Załącznik nr 1 - druk oferty (format PDF)

3a.Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy (format WORD)

3a.Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy (format PDF)

4a.Załącznik nr 3 - Oświadczenie (format WORD)

4a.Załącznik nr 3 - Oświadczenie (format PDF)

4a.Załącznik nr 4 - Załącznik do istotnych postanowień umowy (format WORD)

4a.Załącznik nr 4 - Załącznik do istotnych postanowień umowy (format PDF)

V. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Szczegóły zaproszenia

VI. Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego-miał na sezon 2017/2018 z dnia 10.05.2017

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły

2.Wytyczne do postępowania (format PDF)

3.Wytyczne do postępowania (format WORD)