BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4986, email: pcdzwo1@wp.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 21-12-2017:

1. Regulamin Zamówień

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 2aOGŁOSZENIA:


I. Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego-miał na sezon 2018/2019 z dnia 11.05.2017

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły

2.Wytyczne do postępowania (format PDF)

3.Formularz Ofertowy (format WORD)

II. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert na chemiczne płukanie kotłów.

Szczegóły zaproszenia


III. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert zakup używanego samochodu dostawczego typu wywrotka.

Szczegóły zaproszenia

Zapytanie i formularz ofertowy (format word)


IV. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert na Wykonanie oceny stanu technicznego 4 kominów.

Szczegóły zaproszenia


V. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert na OPRACOWANIE TARYFY DLA CIEPŁA.

Szczegóły zaproszenia


VI. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert . Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania przesyłamy w załącznikach . Zapraszamy do składania ofert do dnia 06.10.2017 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania.

Ponadto informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ stanowi ono na mocy art. 132 Ustawy PZP Zamówienie Sektorowe i nie podlega tej ustawie na mocy art. 133 ust. 1, wobec czego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie opublikowanym na stronie przedsiębiorstwa www.pcdzialdowo.com.pl

Ponadto informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Marii Zientary Malewskiej 1b. Dane osobowe będš przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania majšcego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz w celu zawarcia i wykonania umowy i nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu majšcym na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz do zawarcia i wykonania umowy.

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły

2a.Załącznik nr 1 - druk oferty (format WORD)

2b.Załącznik nr 1 - druk oferty (format PDF)

3a.Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy (format WORD)

3a.Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy (format PDF)

4a.Załącznik nr 3 - Oświadczenie (format WORD)

4a.Załącznik nr 3 - Oświadczenie (format PDF)

4a.Załącznik nr 4 - Załącznik do istotnych postanowień umowy (format WORD)

4a.Załącznik nr 4 - Załącznik do istotnych postanowień umowy (format PDF)

V. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Szczegóły zaproszenia