BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4986, email: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 04-10-2018:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5OGŁOSZENIA:


I. Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego-miał na sezon 2019/2020 z dnia 06.05.2019

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły

2.Wytyczne do postępowania (format PDF)

3.Wytyczne do postępowania (format DOC)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE. z dnia 15.02.2019

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1a.Załącznik nr 1 - Przedmiary (spakowany zip)

4.1.b Załącznik nr 1 - Projekty (spakowany zip)

4.2 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf) 08.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Zawiadomienie o Podpisaniu umowy (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.a Sieci Cieplne - Przedmiary (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.II (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.III (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.IV (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz I (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz.II (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.II (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Przedmiar K-26 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf)

7. ZAWIADOMIENIA (OGŁOSZENIE) O PODPISANIU UMOWY (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

3a.Uzupełniająca Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.Przedmiary (spakowany zip)

4.3 Projekty (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Wyjaśnienie 5 (format pdf)

Wyjaśnienie 6 (format pdf)

Wyjaśnienie 7 (format pdf)

Załącznik do wyjaśnienia 7 (format pdf)

Zmiana terminu składania ofert (format pdf)

Wyjaśnienie 8 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format pdf)