BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4986, email: pcdzwo1@wp.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 04-10-2018:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5OGŁOSZENIA:


I. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert . Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania przesyłamy w załącznikach . Zapraszamy do składania ofert do dnia 18.09.2018 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania.

Ponadto informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ stanowi ono na mocy art. 132 Ustawy PZP Zamówienie Sektorowe i nie podlega tej ustawie na mocy art. 133 ust. 1, wobec czego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie opublikowanym na stronie przedsiębiorstwa www.pcdzialdowo.com.pl

Ponadto informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Marii Zientary Malewskiej 1b. Dane osobowe będš przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania majšcego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz w celu zawarcia i wykonania umowy i nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu majšcym na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz do zawarcia i wykonania umowy.

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły (PDF)

1a.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły (WORD)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ - format WORD)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ - format PDF)

2.1a.Załącznik nr 1 - do SIWZ (format WORD)

2.1b.Załącznik nr 1 - do SIWZ (format PDF)

2.2.Załącznik nr 2 - do SIWZ (format PDF)

2.3a.Załącznik nr 3 - do SIWZ (format WORD)

2.3b.Załącznik nr 3 - do SIWZ (format PDF)

2.4.Załącznik nr 4 - do SIWZ (format PDF)

Wyjaśnienia do przetargu (format PDF)