BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Untitled Document
Przedmiot działalnosci

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę - (PKD 3530Z)
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - (PKD 4671Z)
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - (PKD 4677Z)
Transport drogowy towarów - (PKD 4941Z)
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych - (PKD 7712Z)
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń - (PKD 7739Z)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi - (PKD 6820Z)
Sprzedaż detaliczna paliw stałych - (PKD 4799Z)
Usługi w zakresie przeładunku towarów - (PKD 5224C)
Usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów - (PKD 5210B)