BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document
Pomoc
Strona przygotowana dla rozdzielczości minimalnej 800x600

Menu przedmiotowe ( lewa strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący dokumenty ( ostatnia pozycja menu ) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie dokumentów BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

O ewentualnych błędach prosimy informować TU