BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document

I. Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności dystrybucji ciepła - zakres projektu

1. DOTACJA

2. POŻYCZKA

II. Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji cieplnej ze spalania biomasy

1. DOTACJA

2. POŻYCZKA

Dokumenty :

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Załącznik nr1 do Działania 1.1

Załącznik nr2 do Działania 1.5

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

a) specjalny adres e-mail(naduzycia.POIS@mr.gov.pl)

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)