BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document
Majątek

Majątek produkcyjny przedsiębiorstwa stanowiły w 2020 roku: 3 kotłownie znajdujące się w różnych rejonach miasta.

Dokonując podziału zródeł ciepła w zależności od rodzaju stosowanego paliwa można zródła te podzielić na 3 kotłownie tj. Ciepłownia przy ul. Nidzickiej 19 i kotłownie przy ul. Męczenników 5 i Polnej 16 zasilane miałem węglowym.

W 2020 roku została zlikwidowana kotłowni przy ul. Męczenników 5.

Łączna moc zainstalowana wszystkich kotłowni na dzień 31.12.2020 roku 18,36 MW. Moc osiągalna 15,26 MW, zamówiona przez odbiorców 13,08941MW.