UWAGA - OGŁOSZENIE DOTYCZACE SYTUACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ Pełny tekst ogłoszenia : (plik do pobrania)

 
 
BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Untitled Document
Majątek

Majątek produkcyjny przedsiębiorstwa stanowiły w 2014 roku: 4 kotłownie znajdujące się w różnych rejonach miasta. Dokonując podziału źródeł ciepła w zależności od rodzaju stosowanego paliwa można źródła te podzielić na:

a) 3 kotłownie tj. Ciepłownia przy ul. Nidzickiej 19 i kotłownie przy ul. Męczenników 5 i Polnej 16 zasilane miałem węglowym.

b) 1 kotłownia zasilana gazem ziemnym GZ-50 przy ul. Mickiewicza 5,

Łączna moc zainstalowana wszystkich kotłowni wynosi 20,025 MW. Moc osiągalna 17,025 MW, zamówiona przez odbiorców 12,75849MW. Największa rezerwa występuje w Ciepłowni przy ul. Nidzickiej - w wysokości 3,4445 MW.