BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document
Władze podmiotu
Władze spólki
Skład:
1. Zarząd Spółki
Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu
2. Rada Nadzorcza

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Adam Józef Stankiewicz

2. Z-ca Przewodniczącego - Łukasz Kapczyński

3. Sekretarz - Piotr Gromowski

3. Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta Gminy Działdowo