BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document
Przedmiot działalnosci

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę - (PKD 3530Z)
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - (PKD 4671Z)
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - (PKD 4677Z)
Transport drogowy towarów - (PKD 4941Z)
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych - (PKD 7712Z)
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń - (PKD 7739Z)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi - (PKD 6820Z)
Sprzedaż detaliczna paliw stałych - (PKD 4799Z)
Usługi w zakresie przeładunku towarów - (PKD 5224C)
Usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów - (PKD 5210B)
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – (PKD 4221Z)
Wykonywanie instalacji cieplnych – (PKD 4322Z)
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską – (PKD 4399Z)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – (PKD 4690Z)
Sprzedaż paliw i żużlu bezpoœrednio dostarczanych do klientów – (PKD 4799Z)
Usługi w zakresie serwisu węzłów grzewczych i logoterm – (PKD 9609Z)