BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4445, email: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 16.04.2021:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 04-10-2018 do 16.04.2021:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5OGŁOSZENIA:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO

NA SEZON GRZEWCZY 2021 - 2022

Załączniki do pobrania :

1.Istotne postanowienia umowne (format PDF)

2.Wytyczne do sporządzania oferty na dostawę węgla kamiennego (format PDF)

3.Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego (format PDF)

4.Wytyczne do postępowania (format WORD)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE. z dnia 15.02.2019

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1a.Załącznik nr 1 - Przedmiary (spakowany zip)

4.1.b Załącznik nr 1 - Projekty (spakowany zip)

4.2 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf) 08.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Zawiadomienie o Podpisaniu umowy (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.a Sieci Cieplne - Przedmiary (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.II (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.III (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.IV (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz I (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz.II (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.II (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Przedmiar K-26 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf)

7. ZAWIADOMIENIA (OGŁOSZENIE) O PODPISANIU UMOWY (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

3a.Uzupełniająca Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.Przedmiary (spakowany zip)

4.3 Projekty (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Wyjaśnienie 5 (format pdf)

Wyjaśnienie 6 (format pdf)

Wyjaśnienie 7 (format pdf)

Załącznik do wyjaśnienia 7 (format pdf)

Zmiana terminu składania ofert (format pdf)

Wyjaśnienie 8 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format pdf)