UWAGA - OGŁOSZENIE DOTYCZACE SYTUACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ Pełny tekst ogłoszenia : (plik do pobrania)

 
 
BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4986, email: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 04-10-2018:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5OGŁOSZENIA:


I.Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert . Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania przesyłamy w załącznikach . Zapraszamy do składania ofert do dnia 15.09.2020 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania. Szczególy w załącznikach :

1.Zaproszenie do składania ofert - oraz SIWZ z załącznikami (PDF)

2.Pismo przewodnie (format WORD)

3.Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (format WORD)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu(format WORD)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (format WORD)

Załącznik nr 4 - Zestawienie punktów poboru (format WORD)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format WORD)

Informacja z otwarcia ofert (format pdf)


II. Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego-miał na sezon 2020/2021 z dnia 19.05.2020

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły

2.Wytyczne do postępowania (format PDF)

3.Wytyczne do postępowania (format DOC)


III.Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert . Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania przesyłamy w załącznikach . Zapraszamy do składania ofert do dnia 19.09.2019 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania. Szczególy w załącznikach :

1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły (PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ - format PDF)

3.Załącznik - do SIWZ (format PDF)

4.Załącznik nr 1 - Druk oferty (format WORD)

5.Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy (format WORD)

6.Załącznik nr 3 - Oświadczenie (format WORD)

7.Załącznik nr 4 - Do SIWZ i do umowy (format WORD)

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 11.09.2019 (format PDF)

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.09.2019 (format PDF)


1.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły (PDF)

1a.Zaproszenie do składania ofert - szczegóły (WORD)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ - format WORD)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ - format PDF)

2.1a.Załącznik nr 1 - do SIWZ (format WORD)

2.1b.Załącznik nr 1 - do SIWZ (format PDF)

2.2.Załącznik nr 2 - do SIWZ (format PDF)

2.3a.Załącznik nr 3 - do SIWZ (format WORD)

2.3b.Załącznik nr 3 - do SIWZ (format PDF)

2.4.Załącznik nr 4 - do SIWZ (format PDF)

POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE. z dnia 15.02.2019

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1a.Załącznik nr 1 - Przedmiary (spakowany zip)

4.1.b Załącznik nr 1 - Projekty (spakowany zip)

4.2 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf) 08.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Zawiadomienie o Podpisaniu umowy (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.a Sieci Cieplne - Przedmiary (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.II (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.III (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.IV (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz I (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz.II (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.II (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Przedmiar K-26 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf)

7. ZAWIADOMIENIA (OGŁOSZENIE) O PODPISANIU UMOWY (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

3a.Uzupełniająca Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.Przedmiary (spakowany zip)

4.3 Projekty (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Wyjaśnienie 5 (format pdf)

Wyjaśnienie 6 (format pdf)

Wyjaśnienie 7 (format pdf)

Załącznik do wyjaśnienia 7 (format pdf)

Zmiana terminu składania ofert (format pdf)

Wyjaśnienie 8 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format pdf)