BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Zamówienia publiczne

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o., 13-200 Działdowo ul. M.Z.Malewskiej 1b,Tel. 236974445, fax. 23 697 4445, email: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl

- Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu, tel. 236974445, w dniach pracy, godz. 7:30 do 15:00.

email : slawomirkarczewski@pcdzialdowo.com.pl


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 30.06.2022:

1. Regulamin Zamówień


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 16.04.2021:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ od 04-10-2018 do 16.04.2021:

1. Regulamin Zamówień

1a. Załącznik nr1 do Działania 1.1

1b. Załącznik nr2 do Działania 1.5OGŁOSZENIA:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKRTYCZNEJ W ROKU 2025 RAZEM Z SIWZ

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert do dnia 28.02.2024 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania. Szczegóły w załącznikach :

1.Zaproszenie do składania ofert - (PDF)

2.SIWZ z załacznikami - (PDF)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (format WORD)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu(format WORD)

Załącznik nr 3 - Zestawienie punktów poboru (format WORD)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Wyjaśnienie 1


1.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKRTYCZNEJ W ROKU 2024 RAZEM Z SIWZ


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert do dnia 31.07.2023 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania. Szczególy w załącznikach :

1.Zaproszenie do składania ofert - (PDF)

2.SIWZ z załacznikami - (PDF)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (format WORD)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu(format WORD)

Załącznik nr 3 - Zestawienie punktów poboru (format WORD)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Wyjaśnienie 1

Zestawienie ofert (format pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ BIOMASY – ZRĘBKI DRZEWNEJ W SEZONIE GRZEWCZYM 2023-2024

I. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie zaprasza do złożenia oferty NA DOSTAWĘ BIOMASY – ZRĘBKI DRZEWNEJ W SEZONIE GRZEWCZYM 2023-2024. Szczegóły w załączeniu:

Załączniki do pobrania:

1.Zaproszenie do składania ofert - (PDF)

2.SIWZ (PDF)

3.Załączniki:

Załącznik nr 1 - Harmonogra dostaw (format WORD)

Załącznik nr 2 - Wielkość zapasu dostawy (format WORD)

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy (format WORD)

Załącznik nr 4 - Formularz oferty (format WORD)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie (format WORD)

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw (format WORD)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie (format WORD)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

II. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Budowa sieci ciepłowniczej od wcinki na sieci Norwida (punkt C1) do punktu C12 (DN65-40; L= ok. 250,4mb) w raz z budową przyłącza ciepłowniczego do bloku BiC (DN 32, L=4,5mb) oraz budowš przyłącza ciepłowniczego do bloku A (DN25, L=4,4mb). Szczegóły w załączeniu:

Załączniki do pobrania:

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2. Załącznik nr.1 - Mapa z wytyczoną trasą przebiegu

2. Załącznik nr.2 - Projekt Umowy

3. Załącznik nr.3 - Formularz oferty

3e.Załącznik nr.3 - Formularz oferty edytowalny

4. Załącznik nr.4 - Dokumentacja projektowa

INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU:

1. Zbiorcze zestawienie ofert

2. Informacja o zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę węgla kamiennego

Załączniki do pobrania:

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę węgla kamiennego

2. Informacja o wyborze oferty


I. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego. Zapraszamy do składania ofert do dnia 15.02.2023 roku do godz. 12:00. Szczególy w załącznikach.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKRTYCZNEJ W ROKU 2023

Załączniki do pobrania :

1.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKRTYCZNEJ W ROKU 2023 RAZEM Z SIWZ (pdf.)


II. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert do dnia 05.07.2022 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania. Szczególy w załącznikach :

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (format WORD)

Załącznik nr 2 - Załącznik SIWZ - warunki zamówienia (format WORD)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu(format WORD)

Załącznik nr 4 - Zestawienie punktów poboru (format WORD)

Pytania i odpowiedzi 1 (format PDF)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO

NA SEZON GRZEWCZY 2022 - 2023

Załączniki do pobrania :

1.Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego (format PDF)


III. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie zaprasza do składania ofert . Przedmiotem zaproszenia jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) . Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania przesyłamy w załącznikach . Zapraszamy do składania ofert do dnia 21.09.2021 roku do godz. 12:00 zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji niniejszego postępowania. Szczególy w załącznikach :

1.Zaproszenie do składania ofert - (PDF)

2.SIWZ z załacznikami - (PDF)

3.Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (format WORD)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu(format WORD)

Załącznik nr 3 - Zestawienie punktów poboru (format WORD)

Informacja z otwarcia ofert (format pdf)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ BIOMASY W SEZONIE GRZEWCZYM 2021-2022

ORAZ NA SEZON GRZEWCZY 2022-2023

SZCZEGÓŁY DO POBRANIA :

2a. Modyfikacja treści SIWZ i zaproszenia z dn. 12.07.2021 (format PDF)

2b. Odpowiedzi na zapytania z dn. 12.07.2021 (format PDF)

1.Zaproszenie do składania ofert na dostawy biomasy (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami : (format PDF)

- Załącznik-nr-1-do-SIWZ-harmonogram-dostaw (format DOCX)

- Załącznik-nr-2-do-SIWZ-wielkość-zapasu-biomasy (format DOCX)

- Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Istotne postanowienia Umowy (format DOCX)

- Załącznik-nr-4-do-SIWZ-formularz-oferty (format DOCX)

- Załącznik-nr-5-do-SIWZ-oświadczenie (format DOCX)

- Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw (format DOCX)

- Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz sprzętu (format DOCX)

- Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie (format DOCX)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO

NA SEZON GRZEWCZY 2021 - 2022

Załączniki do pobrania :

1.Istotne postanowienia umowne (format PDF)

2.Wytyczne do sporządzania oferty na dostawę węgla kamiennego (format PDF)

3.Zaproszenie do składania ofert na dostawy węgla kamiennego (format PDF)

4.Wytyczne do postępowania (format WORD)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE. z dnia 15.02.2019

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1a.Załącznik nr 1 - Przedmiary (spakowany zip)

4.1.b Załącznik nr 1 - Projekty (spakowany zip)

4.2 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf) 08.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Zawiadomienie o Podpisaniu umowy (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.a Sieci Cieplne - Przedmiary (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.II (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.III (spakowany zip)

4.2.b Sieci Cieplne - Projekty cz.IV (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz I (spakowany zip)

4.3.a Węzły - Przedmiary cz.II (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.I (spakowany zip)

4.3.b Węzły - Projekty cz.II (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Przedmiar K-26 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format pdf)

Ocena ofert wg kryteriów SIWZ (format pdf)

7. ZAWIADOMIENIA (OGŁOSZENIE) O PODPISANIU UMOWY (format pdf)


POSTĘPOWANIE W TRYBIE "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

CIEPŁOWNICZE SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE.

Na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy ".

Załączniki do pobrania :

1.Ogłoszenie o zamówieniu (format PDF)

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)

2a.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format WORD)

3.Klauzula informacyjna (format PDF)

3a.Uzupełniająca Klauzula informacyjna (format PDF)

4. Załączniki :

4.1 Załączniki do SIWZ (spakowany zip)

4.2.Przedmiary (spakowany zip)

4.3 Projekty (spakowany zip)

Wyjaśnienie 1 (format pdf)

Wyjaśnienie 2 (format pdf)

Wyjaśnienie 3 (format pdf)

Wyjaśnienie 4 (format pdf)

Wyjaśnienie 5 (format pdf)

Wyjaśnienie 6 (format pdf)

Wyjaśnienie 7 (format pdf)

Załącznik do wyjaśnienia 7 (format pdf)

Zmiana terminu składania ofert (format pdf)

Wyjaśnienie 8 (format pdf)

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert (format pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (format pdf)