BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document
Informacje dla odbiorców

INFORMACJA W SPRAWIE MAKSYMALNYCH CEN DOSTAWY CIEPŁA

 

Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych zródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w BIP URE maksymalne ceny dostawy ciepła netto (tj. nie zawierające podatku VAT) (https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html). Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen z końca września 2022 r. W załączeniu szczegółowa informacja Prezesa Zarządu w/w sprawie dla Odbiorców ciepła do pobrania

1. Informacja Prezesa PC w sprawie maksymalnej ceny dostawy ciepła

2. Informacja Prezesa PC w sprawie maksymalnych cen dostawy ciepła - aktualizacja 28.03.2023

3. Informacja Prezesa PC w sprawie maksymalnych cen dostawy ciepła - aktualizacja 28.04.2023

4. Informacja Prezesa PC w sprawie wyrównań za okres od 22.10.2022-28.02.2023 z dnia 16.05.2023

5. Informacja w sprawie maksymalnej ceny dostawy ciepła w związku z nową taryfą dla ciepła od 01.04.2024 roku - aktualizacja 08.03.2024

 


Informacja techniczna dla odbiorców Ciepła za rok 2023

 

Informacja dla odbiorców - taryfa z rekompensatą

 

Informacja dla odbiorców o średnim zużyciu ciepła wg grup taryfowych za rok 2021

 

Plan ograniczen w dostarczaniu ciepla na okres 2022-2024

 

Rozporzadzenie w sprawie wzorow oswiadczen

 

Informacja dla Odbiorcow - cena ciepla z rekompensata

 

Informacja Cena ciepla z rekompensata Aktualizacja 11.10.2022

 

Wskaznik efektywnosci energetycznej za 2023

 

Wskaznik efektywnosci energetycznej za 2022

 

Informacja w sprawie odbioru wegla