BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Sp. z o.o. w Działdowie
 

 

   
 
 
Podstawowe dane podmiotu
Nazwa: Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o.
Adres: 13-200 Działdowo, ul. Marii Zientary Malewskiej 1b
Telefony: Tel. 236974445, fax. 23 697 4445
Email: pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl
NIP: 571-000-46-88
Regon: 130141240
KRS: 0000092927