BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
KONTAKT :
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie
KRS: 0000092927
NIP: 571 000 46 88
BDO: 000025953
Kapitał zakładowy: 1.878.000 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba Spółki
ul. Marii Zientary-Malewskiej 1b
13-200 Działdowo
godziny otwarcia: pon. - pt. 7.00 - 15.00
Sekretariat :
t: 23 6974445
Email : pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl
Księgowość :
Główny Księgowy
t: 23 6974445
Dział techniczny :
Główny specjalista ds. eksploatacji
t: 23 6974445
Główny specjalista ds. produkcji
t: 23 6974975 (Ciepłownia)
Kadry :
t: 23 6974445
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Maciej Domański
Email : iod@pcdzialdowo.com.pl