BIULETYN
INFORMACJI
PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl
 

 

   
 
 
Untitled Document
Struktura własnościowa

Jednostka samorządu terytorialnego.Spółka z ogranioczoną odpowiedzialnością działająca na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Właścicielem 100% udziałów jest Gmina Miasto Działdowo